top of page

 

שלום,

 

בשנים האחרונות אני מוטרד מהקשר הרופף בין מדינת ישראל לבין מיליון הישראלים הגרים מחוץ לישראל.

 

עסקתי רבות בהקמת ארגון גג לקהילה הישראלית בניו יורק בשם מועצה מקומית ניו יורק , הייתי מעורב בהקמת מיזם בין-קהילתי ראשון לקידום מעמד התפוצה הישראלית, ויזמתי כנס ראשון בכנסת בנושא התפוצה הישראלית . בחודש פברואר, הייתי שותף בהפקת כנס ראשון שהביא יחד עשרות מנהיגי קהילות ישראליות למרכז הבין-תחומי בהרצליה, כנס מנהיגות ישראלית בתפוצות 2015.

 

אנחנו בעידן חדש. אני פונה עתה לנבחרי הכנסת ה-20, לזנוח מילות גנאי שהשתרשו בציבור ולהצהיר כי המיליון השמיני של הישראלים בעולם הם נכס אסטרטגי לישראל. אני גם קורא למנהיגי הקהילות הישראליות בעולם להצטרף אליי בקריאה זו.

 

אשמח אם תצטרפו ליוזמה.

 

בברכה,

 

ארן היימן, ניו יורק

 

bottom of page