top of page

 

אני, ישראלי/ת המתגורר/ת בחו"ל, המעורב/ת בהנהגת הקהילה הישראלית במקום מושבי (או תושב/ת ישראל העוסק/ת בנושא הקשר עם התפוצה), מצטרף/ת לקריאה לחברי הכנסת שלנו, לאמץ את הצהרת חיזוק הקשר עם התפוצה הישראלית.

Your details were sent successfully!

bottom of page