top of page

אני, חבר/ה בכנסת ה-20, תומך/ת בהצהרה הבאה:

 

(1) אני קורא/ת לישראלים הגרים בחו"ל ושהם בעלי זכות הצבעה, להגיע לישראל ליום הבחירות, להצביע ולהשפיע.

(2) אני קורא/ת לחיזוק הקשר בין הישראלים הגרים בישראל לאלה הגרים מחוץ לישראל.

(3) אני רואה בתפוצה הישראלית כחלק אינטגרלי של עם ישראל וכנכס אסטרטגי אשר יש בו כדי לקדם ולהעצים את ישראל. 

(4) אני מתחייב/ת לעשות ככל שביכולתי לסיים את השימוש בשפה פוגענית בתיאור ישראלים בתפוצות, לרבות בכינוי יורדים. 

Your details were sent successfully!

bottom of page